Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Saturday, March 21, 2015

Mặt Bằng chung cư The Golden Gia Hanh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden Gia Hanh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Mặt Bằng Tổng quan

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.7m2

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 59.5m2

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 63.2m2

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.3m2

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.2m2

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 65.7m2

Căn Hộ: 65.8m2